Peristiwa Besar yang Terjadi Selama Bulan Ramadhan

faradika.com | Berikut peristiwa-peristwa penting yang terjadi di Bulan Ramadhan yang patut kita ketahui.peristiwa-ramadhan

1. Di bulan Ramadhan Alquran diturunkan dengan turunnya ayat yang pertama sehingga yang kelima Surah Alalaq kepada Rasulullah saw. Karena ini pula Ramadhan disebut juga bulan Alquran, bulan untuk membaca Alquran sebanyak-banyaknya.

2. Pada Ramadhan tahun kedua Hijriyah, terjadi peperangan Badar al-Kubra. Peperangan ini dimenangi oleh Islam dan inilah kemenagan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan.

3. Pada Ramadhan tahun kedua Hijriyah pula zakat fitrah mulai disyariatkan.

4. Di bulan ini tahun kelima Hijriyah, para pejuang Islam membuat persiapan untuk menghadapi musuh di Khandaq. Peperangannya sendiri terjadi pada bulan Syawal-nya. Umat Islam kembali menang gemilang.

5. Pada 21 Hijriyah Ramadhan tahun kedelapan Hijriyah, kota suci Makkah ditaklukan. Pada mulanya Rasulullah bersama-sama para sahabat meninggalkan Madinah menuju Makkah pada 10 Ramadhan dalam keadaan berpuasa. Ketika sampai di al-Kadid, Rasullah berbuka karena bermusafir, kemudian pada 21 Ramadhan barulah Rasulullah memasuki kota Makkah.

6. Pada bulan Ramadhan tahun yang sama Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang terkenal pada masa itu. Khalid bin al-Walid diutus merobohkan berhala al-‘Uza, Amr bin al-‘Ash merobohkan berhala Suwa’ dan Sa’d bin Zaid al-Asyhali merobohkan berhala al-Manat.

7. Pada Ramadhan tahun kesembilan Hijriyah terjadi peristiwa peperangan Tabuk dan Rasulullah kembali pulang dari peperangan pada bulan itu juga.

8. Di bulan Ramadhan tahun yang sama rombongan dari kota Taif tiba di Madinah. Rombongan ini memeluk agama Islam di hadapan Rasulullahdan mereka turut berpuasa bersama umat Islam di Madinah.

9. Pada Ramadhan bulan dan tahun yang sama rombongan Raja Himyar tiba di Madinah untuk masuk Islam mereka. Mereka menjadi tamu Rasulullah dan Rasulullah menuliskan beberapa panduan tentang hak dan kewajiban mereka. Catatan ini merupakan salah satu dokumen penting di dalam sejarah perundangan Islam.

10. Pada Ramadhan tahun kesepuluh hijriyah, Rasulullah mengutus rombongan yang diketuai ‘Ali bin Abu Talib ke negeri Yaman dengan membawa surat Rasulullah untuk penduduk Yaman, yaitu suku Hamdan yang kesemuanya kemudian memeluk Islam dalam satu hari! Subhanallah!

11. Pada Ramadhan tahun 53 Hijriyah pejuang Arab Islam menaklukkan pulau Rudes.

12. Pada Ramadhan tahun 91 Hijriyah pejuang Islam mula mendarat di Selatan Andalus.

13. Pada Ramadhan tahun 92 Hijriyah ketua pejuang Islam Tariq bin Ziyad mengalahkan Raja Rodrik di dalam satu peperangan sengit.

14. Pada Ramadhan tahun 129 Hijriyah mula muncul di Khurasan pendukung Kerajaan Bani Abbas dilantik sebagai khalifah al-‘Abbasiyyah yang pertama.

15. Pada bulan Ramadhan tahun 132 Hijriyah berakhir sudah pemerintahan Bani Umaiyyah dan pada masa yang sama Abu al ‘Abbas dilantik sebagai khalifah al-‘Abbasiyyah yang pertama.

16. Pada bulan Ramadhan tahun 361 Hijriyah al-Jami’ah al-Azhar selesai dibina untuk bisa berbicara dan mengajarkan ilmu-ilmu Arab dan syara’.

17. Pada Ramadhan tahun 584 Hijriyah Salahuddin al-Ayyubi dapat kaum Salib dan membebaskan semula sebahagian besar negeri yang pernah dikuasai oleh pihak kaum Salib (Kristian).

18. Pada tahun 658 Hijriyah Kerajaan Mamalik mengalahkan dan membendung serbuan tentara Tartar di ‘Ain Jalud. Tentara ini bermaksud menguasai seluruh negeri Islam, memasuki Mesir dan negeri-negeri lainnya melalui Mesir.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.